Karavaan van de vriendschap door Grou

Simon Vuijk is met een bakfiets op pad door de Gemeente Leeuwarden in het kader van het landelijke programma: ‘Een tegen eenzaamheid.’ Iedere vrijdag van de maand fiets bezoekt hij dorpen. Hij wilde op 3 april in Grou/Friesma State langskomen. Door het coronavirus mocht dit niet doorgaan. Op 5 juni mocht de Karavaan weer van start en was misschien nog wel meer nodig dan in april. Immers, de meeste ouderen lijden onder minder contacten.

 

UVV, PKN, Friesma State, het dorpenteam, Seniorenbond en Pleatslik Belang Grou sloegen de armen ineen om een bakfiets, goed gevuld met boeketten bloemen voorzien van een mooie kaart te bezorgen bij mensen in Grou die wel een opkikker konden gebruiken. Na weken van mooi weer werkten de weergoden op 5 juni niet mee maar dit mocht de pret niet drukken. In totaal gingen 17 vrijwilligers mee, de organisator en zijn vrouw, een zanger, een dichter, 5 muzikanten (van buiten Grou) en bloemenberzorgers.

 

Bij Roorda State ging de één na de andere deur open, het was een prachtig gezicht, steeds meer mensen op de balustrade. Er was een fotograaf van de Leeuwarder Courant aanwezig, op zaterdag stond er een artikel in de krant.
Het weer werd helaas zo slecht dat we de route moesten inkorten. Wel hebben we 180 bossen bloemen bezorgd en een aantal bossen is meegegaan naar de volgende dorpen.

 

Met de geweldige bijdrage vanuit Pleatslik Belang Grou kon een hele mooie’ bloemen opkikker’ gebracht worden. Juist met slecht weer zitten veel mensen alleen thuis en kan eenzaamheid ontstaan. De reacties van zowel de ontvangers als de brengers en de muzikanten sterken ons in de gedachte om het project van ‘Een tegen eenzaamheid’ in 2021 een vervolg te geven. Immers, hoe mooi is het dat je iets kunt brengen aan de mensen waar niets voor wordt teruggevraagd?