Karavaan van de vriendschap door Grou

Simon Vuijk is met een bakfiets op pad door de Gemeente Leeuwarden in het kader van het landelijke programma: ‘Een tegen eenzaamheid.’ Iedere vrijdag van de maand fiets bezoekt hij dorpen. Hij wilde op 3 april in Grou/Friesma State langskomen. Door het coronavirus mocht dit niet doorgaan. Op 5 juni mocht de Karavaan weer van start en was misschien nog wel meer nodig dan in april. Immers, de meeste ouderen lijden onder minder contacten.

 

UVV, PKN, Friesma State, het dorpenteam, Seniorenbond en Pleatslik Belang Grou sloegen de armen ineen om een bakfiets, goed gevuld met boeketten bloemen voorzien van een mooie kaart te bezorgen bij mensen in Grou die wel een opkikker konden gebruiken. Na weken van mooi weer werkten de weergoden op 5 juni niet mee maar dit mocht de pret niet drukken. In totaal gingen 17 vrijwilligers mee, de organisator en zijn vrouw, een zanger, een dichter, 5 muzikanten (van buiten Grou) en bloemenberzorgers.

 

Bij Roorda State ging de één na de andere deur open, het was een prachtig gezicht, steeds meer mensen op de balustrade. Er was een fotograaf van de Leeuwarder Courant aanwezig, op zaterdag stond er een artikel in de krant.
Het weer werd helaas zo slecht dat we de route moesten inkorten. Wel hebben we 180 bossen bloemen bezorgd en een aantal bossen is meegegaan naar de volgende dorpen.

 

Met de geweldige bijdrage vanuit Pleatslik Belang Grou kon een hele mooie’ bloemen opkikker’ gebracht worden. Juist met slecht weer zitten veel mensen alleen thuis en kan eenzaamheid ontstaan. De reacties van zowel de ontvangers als de brengers en de muzikanten sterken ons in de gedachte om het project van ‘Een tegen eenzaamheid’ in 2021 een vervolg te geven. Immers, hoe mooi is het dat je iets kunt brengen aan de mensen waar niets voor wordt teruggevraagd?

Een bijenhotel, bijenlint en ander maaibeleid

“Hierbij verklaar ik dit bijenhotel voor geopend,” zo zei wethouder Bert Wassink van gemeente Leeuwarden woensdag 1 juli bij de BSO van Kinderopvang Friesland. Daar had de wethouder zojuist met Judith, Thijs en Fardau de laatste onderdelen geplaatst in een groot bijenhotel, dat getimmerd is door deze kinderen, samen met vrijwilligers.

Dhr. Wassink was aanwezig om uitleg te geven over het nieuwe maaiplan. Grasstroken die niet in gebruik zijn voor sport of recreatie worden vanaf deze zomer ongeveer elke 5 of 6 weken gemaaid. Het maaisel wordt geraapt en afgevoerd. De gemeente wil met deze nieuwe werkwijze de bloei van bermbloemen stimuleren, wat goed is voor bijen, wat weer goed is voor vogels en dus voor de natuur. “Dat zal best wennen zijn, want mijn generatie is opgevoed met strakke gazons,” legde de wethouder uit aan de kinderen, “maar jullie begrijpen het wél, want jullie zorgen al voor de bijen met dit hotel”  Vervolgens deelde de gemeente zakjes biologisch bloemenzaad uit aan alle kinderen en belangstellenden.

Grou2030 werkt sinds vorig jaar samen met gemeente Leeuwarden aan het groener en biodivers maken van Grou. Over een poos moet er een slingerend bijenlint van 6 kilometer liggen door Grou, met op diverse plaatsen bijen- en insectenhotels. Vrijwilliger Sietse Postma had zich gemeld na de oproep in de nieuwsbrief van Pleatslik Belang om met de kinderen te gaan timmeren. Ook Henk en Hinke Volbeda hebben flink bijgedragen.

Nog diezelfde middag verhuisde het bijenhotel naar het met bloemenmengsel ingezaaid land tussen tennis – en voetbalvelden. Nu maar hopen dat er vele generaties bijen van kunnen genieten. Zie voor informatie over Grou2030 www.grou2030.nl

Hoe groot is de Voetafdruk van jou in Grou?

Ik doe mee! Met die leus werd afgelopen week in Grou de campagne gestart van de Friese Milieu Federatie om de eigen voetafdruk op de aarde in beeld te brengen. Want een kleinere voetafdruk is een grote stap vooruit.

Grou doet volop mee en doet meer!  Er is voor Grou een eigen code beschikbaar bij het invullen van de vragenlijst  https://www.friesevoetafdruk.nl/

Deze code is Grou030

Alle organisaties die verenigd zijn in Grou Breed steunen de actie van harte. Zij moedigen elke inwoner aan om de vragenlijst in te vullen. 40 praktische vragen, ongeveer een kwartier werk en u weet of u ook op grote voet leeft. Daarna ontvangt u tips. Grou2030 ontvangt de verzamelde gegevens, uiteraard anoniem. Samen kunnen we binnen Grou vervolgens toewerken naar verkleining van de voetafdruk; leuk om te doen en ook nog eens goed voor de portemonnee.