Uitnodiging digitale informatieavond Aardgasvrij wonen

Met de uitkomsten van de eerder gehouden enquête en doormiddel van gesprekken met inwoners en andere betrokken partijen, brengt Gemeente Leeuwarden dit
jaar in kaart wat mogelijke alternatieve warmtebronnen kunnen zijn voor een wijk of dorp en wanneer deze van het aardgas af kunnen op een
haalbare en betaalbare manier. Deze Warmtevisie wordt eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna zal de gemeente wijk voor wijk aan de slag gaan met stappen richting aardgasvrij wonen. In samenspraak met de wijk via een haalbaar en betaalbaar plan op maat.

Gemeente Leeuwarden vraagt inwoners om mee te denken en te vertellen wat voor hen belangrijk is. Daarom is er een digitale informatieavond op 1 juni voor heel gemeente Leeuwarden. Dit is om u als inwoner te informeren over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden en u de gelegenheid te geven vragen te stellen.

Daarna worden er 3 gespreksavonden georganiseerd. Hierbij is Leeuwarden opgesplitst in 3 gebieden. Op 22 juni zal dit voor Grou zijn.

Tijdens deze gesprekken wil de gemeente verder ingaan op de mogelijkheden voor uw specifieke gebied en met inwoners in kleinere (digitale) groepen eengesprek aangaan over wat er voor hen belangrijk is bij het verduurzamen van de woningen en het stap voor stap aardgasvrij maken van de woning.