Grou omsloten door water. Dronefotografie: Press4All

Versoepelingen maken aanvraag subsidie uit Dorpsbudget Grou direct mogelijk

Grou – Omdat er door de coronaversoepelingen weer veel meer mogelijk is, roept Dorpsbudget Grou initiatiefnemers op nu plannen concreet te maken en subsidie aan te vragen. “Wij zijn zo blij dat er eindelijk weer meer mogelijk is en daarom willen we Grousters zoveel mogelijk helpen bij hun plannen voor verbeteringen in ons dorp of in jouw eigen buurt”, zegt commissielid Harold Kramer. 

Dorpsbudget voor geveltuintjes bij De Baai. Foto: PB Grou.

De commissie Dorpsbudget is onderdeel van het Pleatslik Belang Grou. De Gemeente Leeuwarden werkt, samen met de bewoners in de wijken en dorpen, aan een prettige leefomgeving. Door het verstrekken van een jaarlijks bedrag aan het Dorpsbudget kunnen ze indirect een positieve invloed van bewoners op hun eigen omgeving geven. Dit geldt voor initiatieven uit straten, buurten of het hele dorp én voor sociaal maatschappelijke initiatieven. Dit jaar werden bijvoorbeeld geveltuinen aangelegd bij De Baai. Een voorbeeld om de verstening van de leefomgeving in Grou tegen te gaan.

Voorwaarden

“Er zijn wel voorwaarden gesteld natuurlijk. Die lees je allemaal op de website van Pleatslik Belang Grou. Door de corona is er tijdelijk minder subsidie aangevraagd omdat er minder initiatieven zijn ontwikkeld. Dus kom maar op met die ideeën”, zegt Harold uitnodigend. “We zijn heel nieuwsgierig naar alle aanvragen die hopelijk binnen zullen komen.” Het gaat om aanvragen die uit het nog beschikbare budget van dit jaar gefinancierd kunnen worden. Half december worden alle subsidieaanvragen behandeld.

Initiatieven.

De afgelopen jaren is er subsidie verstrekt aan diverse voorstellingen, tentoonstellingen, jubileum acties en bijvoorbeeld initiatieven binnen buurtverenigingen en sportverenigingen. 

Klik hier en vul het aanvraagformulier in.