Kofje mei in praatsje

Door de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen wordt het leggen van (nieuwe) contacten soms lastiger. Daarom is op 25 augustus jl.  in Friesma State een laagdrempelige ontmoetingsplek geopend. De naam zegt het al, u bent welkom voor een gratis bakje koffie en gezellig praatje. Spelletjes, knutselen, een gesprek bijwonen met een gespreksleider over diverse thema’s zijn enkele activiteiten. Door de ontmoetingen die ontstaan spreken bezoekers ook thuis af. En dat is waar het om gaat. De ouderenorganisaties Grou zetten zich in voor het welzijn van 55+ Grousters. In 2022 gaan we in samenwerking met Amaryllis meer activiteiten ontplooien waar behoefte aan is. Heeft u een idee of wilt u meehelpen als gastheer/gastvrouw dan kunt u ons mailen uvv.grou@gmail.com. Of kent u een dorpsbewoner die veel thuis zit en wellicht behoefte heeft aan contact en gezelligheid? Kom samen een keer kijken op woensdagmorgen van 9:00 uur-12:00 uur of op vrijdagmiddag van 13:00 uur-17:00 uur. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met Pleatslik Belang Grou, PKN Grou-Jirnsum, Noorderbreedte Friesma State, Amaryllis Dorpenteam Zuid, Seniorenbond. Samen maken wij Grou sterker…. door samen te werken.