Voortvarend in 2023.

Pleatslik Belang Grou voortvarend in 2023

2023 is een uitdagend jaar voor Pleatslik Belang Grou. Op diverse terreinen zetten wij ons in voor de inwoners en leefbaarheid in Grou. Ieders inbreng is daarbij ook in het nieuwe jaar van groot belang. Heb je als inwoner van Grou opmerkingen, tips, suggesties of een goed idee, laat het ons dan weten via info@pbgrou.nl

Lees hier waar we ons dit jaar voor gaan inzetten:

Activiteiten

In 2023 gaat PBG zich op diverse vlakken inzetten binnen het dorp zoals:

  • Het sociaal domein waarbij de jeugd een belangrijk speerpunt is waarbij we werken aan de opzet van een jeugd- en jongerenraad
  • Het realiseren en upgraden van veilige speeltuinen in Grou
  • Inzet bij het oprichten van een dorpscoöperatie waarbij ingezet wordt op een multifunctioneel centrum (prioriteit)
  • Inrichting Halbertsmaterrein en voormalige Groene Kruis locatie
  • Energietransitie met als onderdeel het aanpakken van de Energiearmoede door onder andere de inzet van een fixteam wat helpt met besparing
  • Huisvesting, leefbaarheid en veiligheid
  • Verkeer, bereikbaarheid en parkeren in het dorp

Bestuurslid worden van Pleatslik Belang Grou

Zoals je leest heeft PB Grou een behoorlijk drukke agenda. Daarom zoeken wij nog versterking binnen het bestuur. Heb je bestuurlijke ambitie en een bepaalde expertise en wil je je graag inzetten voor Grou, ga dan met ons in gesprek en mail je contactgegevens naar info@pbgrou.nl

Lid worden

Wilt je onze activiteiten ondersteunen, word dan lid van Pleatslik Belang Grou. Voor slechts € 6,00 per jaar ben je al lid. Je kunt jezelf eenvoudig aanmelden via www.pbgrou.nl. Je ontvangt dan maandelijks de nieuwsbrief waarin je leest wat er in en rond het dorp speelt.