Verschillende partijen gaan bijdrage leveren aan Doarpskeamer Grou

Grou – Vanmiddag is de samenwerkingsovereenkomst getekend door Amaryllis, de UVV Grou, de PKN Grou-Jirnsum, Pleatslik Belang en de Kringloopwinkel en de Gemeente Leeuwarden.

Met de overeenkomst verbinden de partijen zich om een bijdrage te leveren aan, en zich in te zetten voor de Doarpskeamer Grou. Hetzij op het gebied van de vrijwilligers (UVV), hetzij organisatorisch (Pleatslik Belang, UVV, PKN) en beroepsmatige ondersteuning (Amaryllis) en beheer van de ruimte waar de Doarpskeamer is gevestigd (Kringloopwinkel en Amaryllis).

Door de samenwerking van vrijwilligers en beroepskrachten versterken we elkaar in de aanvulling van het welzijn van de inwoners van Grou en omliggende dorpen. Het is een groeimodel waarvan we hopen dat het in de komende jaren uitbreidt met meer organisaties en doelgroepen. Zo starten we op woensdagochtend 26 april met een koffiemoment voor (alleenstaande) ouders omlijst met een kinderkleding ruilbeurs.

De Doarpskeamer is een laagdrempelige locatie om elkaar te ontmoeten, vrijwilligerswerk te doen en activiteiten met en voor elkaar te ontplooien. De gemeente Leeuwarden stelt jaarlijks en bedrag vast voor de kosten. Koffie- en thee en de meeste activiteiten kunnen we daardoor gratis aanbieden.

Gastvrouwen/heren verwelkomen de bezoekers en zorgen voor een gezellige sfeer en bieden een luisterend oor. Momenteel is er een enthousiast team van 5 vrijwilligers waarmee de opening van 2 dagdelen haalbaar is. Bij deze een oproep aan eenieder die graag een paar uren meehelpt zodat we nog meer ideeën kunnen uitwerken.

Heb je interesse of wil je meer weten over de Doarpskeamer? Neem dan contact op met de UVV via 06-19865261 of mail naar info@uvvgrou.nl