‘Us Koöperaasje’ wil meer mogelijkheden voor ‘dorpsmolens’

Grou – De provincie Fryslân dient meer mogelijkheden te bieden voor het plaatsen van windturbines van, voor en door dorpen. Dat vindt de vereniging ‘Us Koöperaasje’, waar vele dorpscoöperaties op het gebied van duurzame energie bij zijn aangesloten. Samen met de Stienzer Energykoöperaasje (StEK) wordt hierover op woensdagavond 1 mei 2024 een ‘webinar’ gehouden: een online-bijeenkomst via het programma ‘Teams’.

De provincie Fryslân heeft de Verordening Romte op onderdelen aangepast. Over die aanpassingen kunnen mensen tot 13 mei 2024 hun eventuele zienswijzen indienen. Om zoveel mogelijk medestanders te krijgen, houden Us Koöperaasje en StEK de ‘Teams-webinar’.

Webinar op 1 mei 2024

“Onder het motto ‘Samen sterk(er)’ willen we er zo voor zorgen dat vanuit ons, de Mienskip, een dringend verzoek aan de provincie wordt gedaan om meer dorpsmolens mogelijk te maken. Hoe meer energiecoöperaties de zienswijze ondersteunen, hoe meer impact”, schrijft Us Koöperaasje in haar nieuwsbrief.

Zie ook: Webinar over dorpsmolens op 1 mei – Ús Koöperaasje (uskooperaasje.frl)

Op en bij bedrijventerreinen

De provincie Fryslân wil voor de vier grootste plaatsen, Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen, een uitzondering maken: windturbines zijn hier toegestaan op of bij bedrijventerreinen ‘met enige omvang’ (minimaal circa 50 hectare) of als kan worden aangetoond dat de energiebehoefte relatief groot is in vergelijking met de omvang van het betreffende bedrijventerrein.

Wel dient dan minimaal zestig procent van de opbrengst ten goede te komen aan de lokale gemeenschap. Bovendien mogen deze turbines niet langer dan 25 jaar blijven staan (en draaien).

Zie ook: aanpassing Verordening Romte van de provincie Fryslân, o.a. wat betreft windturbines en zonne-energie: wijzigingsverordening_kleurtjes_versie.pdf (sim-cdn.nl)