Wil jij bloemen leggen tijdens de herdenking in Grou van 4 mei

Grou – Jaarlijks legt Pleatslik Belang Grou bloemen bij de betinking fan 4 maaie. In deze onrustige tijd van oorlogen op de wereld, is het nog steeds belangrijk om niet te vergeten wat onze voorouders mee hebben gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op het monument bij het ouder raadhuis staan de namen die ons in Grou ontvallen zijn. 

Pleatslik Belang Grou doet hierbij een oproep aan leden die dit jaar de bloemen bij het monument willen leggen. Pleatslik Belang zorgt voor de bloemen die zaterdag 4 mei 19:15 bij het monument gelegd zullen worden. Aanwezigen verzamelen zich om 19:10 uur in het oude raadhuis. Wethouder Evert Stellingwerf zal na aankomst bij het monument als eerste een bloemstuk leggen waarna anderen volgen. Daarna lopen de aanwezigen over de begraafplaats en leggen kinderen stukjes op de vier graven. Na het blazen van de last post loopt men naar de Sint Piterkerk.

Als je dit namens Pleatslik Belang Grou, onze leden en voor de inwoners van Grou wilt doen, mail dan je tel.nr naar info@pbgrou.nl Op 4 mei zullen ook bestuursleden bij de betinking aanwezig zijn.

Dienst 4 Maaie Betinking in de Sint Piterkerk

Na de bloemlegging is er een herdenkingsdienst in de Sint Piterkerk. Daar begint het officiële programma om 20:00 uur met twee minuten stilte. Dorpswethouder Evert Stellingwerf houdt tijdens ‘de 4 maaie betinking’ in Grou een toespraak. Henny Reitsma van het 4 Maaie Komitee zal de herdenking leiden. Er is ook muziek, die dit jaar wordt verzorgd door de Jan de Roas Sjongers uit Oude- en Nieuwehorne en omgeving. Kinderen van de basisscholen lezen zelfgeschreven gedichten voor. Ter afsluiting zingen aanwezigen het Frysk folksliet.