Artikelen door Frieslandcentraal

Pleatslik Belang Grou schenkt €1000,- aan skûtsje It Doarp Grou

GROU – Zaterdagavond 19 augustus was de intocht en huldiging van schipper en bemanning van SKS-kampioensskûtsje It Doarp Grou. Tijdens deze huldiging op het bordes van Oostergoo heeft Pleatslik Belang Grou €1000,- aan skûtsje It Doarp Grou geschonken. Deze waardecheque werd overhandigd door Janke Sietsma, voorzitter van Pleatslik Belang Grou. ”Pleatslik Belang Grou wil vanuit […]

Uitnodiging bijeenkomst visie en dorpscoöperatie Grou

Pleatslik Belang Grou en de Businessclub Grou hebben samen met verschillende belangenorganisaties in goede samenwerking met de Gemeente Leeuwarden op informele wijze een intensief proces afgerond. Op 7 juni j.l. heeft het dorp de stand van zaken gepresenteerd aan de gemeenteraad in Grou. Deze presentatie werd verzorgd door de stuurgroep met leden vanuit Grou Breed […]