Artikelen door Frieslandcentraal

Een beetje meer armslag bij geldelijke problemen

Mensen in Grou en Jirnsum die de eindjes echt niet aan elkaar kunnen knopen, kunnen sinds kort in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een steuntje in de rug. Hoe dat zit staat in dit artikel. Sociaal werkers van het zogeheten dorpenteam, meitinkers genoemd, komen bij veel Grouster – en Jirnsumer huishoudens over de vloer. […]

Visie Grou

De Grou Breed partners hebben gezamenlijk een visie voor Grou opgesteld. Door een duidelijke visie te ontwikkelen zijn er kaders voor de verdere ontwikkeling van Grou gesteld. Hier kunt u de visie downloaden.

Grou is een hartveilig dorp

In Grou bleken relatief veel AED’s aanwezig te zijn. Ze hingen met name binnen in gebouwen en daardoor na sluitingstijd niet bereikbaar. Een onwenselijke situatie omdat noodgevallen zich lastig aan kantoor- en openingstijden houden. Ook bleken de bestaande AED’s  vaak niet aangemeld te zijn bij het systeem HartslagNU. Pleatslik Belang Grou is daarom media 2019 […]