Artikelen door pbgroubeheer

Dorpsprogramma Grou 2022

Ieder jaar wordt er door de gemeente Leeuwarden per dorp een programma samengesteld met daarin alles wat de gemeente dat desbetreffende jaar op de agenda heeft. Dit programma wordt huis aan huis verspreid. Bijgaand vindt u de digitale versie van het dorpsprogramma Grou voor 2022. Foto Groumobyl: Press4All

Eindrapportage werkgroep ‘Multi Functioneel Centrum (MFC) Grou’ aangeboden aan ‘Grou Breed’

Nadat eerder Grou Breed de hoogste prioriteit (prioriteit 1) heeft toegekend aan een gemeenschappe-lijke voorziening is door haar in november 2019 een werkgroep gevormd met als taak om de haalbaarheid van een MFC in Grou te verkennen. De werkgroep MFC heeft als 1e stap (najaar 2020) een ‘behoeftepeiling’ uitgezet onder alle relevante organisaties/instellingen in Grou. […]

Grou Mobyl!

Op 1 oktober jl. is Grou Mobyl! gestart. Er is huis-aan-huis een folder bezorgd over de diensten: Auto met chauffeur, de duofiets en de bus van Noorderbreedte voor speciale wensen. Met een bijdrage uit het dorpsbudget kunnen we mensen met een beperkte mobiliteit vervoeren in het dorp. Inmiddels hebben we al een aantal vaste klanten […]