Wil jij bloemen leggen tijdens de herdenking in Grou van 4 mei

Grou – Jaarlijks legt Pleatslik Belang Grou bloemen bij de betinking fan 4 maaie. In deze onrustige tijd van oorlogen op de wereld, is het nog steeds belangrijk om niet te vergeten wat onze voorouders mee hebben gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op het monument bij het ouder raadhuis staan de namen die ons in Grou ontvallen zijn. 

Pleatslik Belang Grou doet hierbij een oproep aan leden die dit jaar de bloemen bij het monument willen leggen. Pleatslik Belang zorgt voor de bloemen die zaterdag 4 mei 19:15 bij het monument gelegd zullen worden. Aanwezigen verzamelen zich om 19:10 uur in het oude raadhuis. Wethouder Evert Stellingwerf zal na aankomst bij het monument als eerste een bloemstuk leggen waarna anderen volgen. Daarna lopen de aanwezigen over de begraafplaats en leggen kinderen stukjes op de vier graven. Na het blazen van de last post loopt men naar de Sint Piterkerk.

Als je dit namens Pleatslik Belang Grou, onze leden en voor de inwoners van Grou wilt doen, mail dan je tel.nr naar info@pbgrou.nl Op 4 mei zullen ook bestuursleden bij de betinking aanwezig zijn.

Dienst 4 Maaie Betinking in de Sint Piterkerk

Na de bloemlegging is er een herdenkingsdienst in de Sint Piterkerk. Daar begint het officiële programma om 20:00 uur met twee minuten stilte. Dorpswethouder Evert Stellingwerf houdt tijdens ‘de 4 maaie betinking’ in Grou een toespraak. Henny Reitsma van het 4 Maaie Komitee zal de herdenking leiden. Er is ook muziek, die dit jaar wordt verzorgd door de Jan de Roas Sjongers uit Oude- en Nieuwehorne en omgeving. Kinderen van de basisscholen lezen zelfgeschreven gedichten voor. Ter afsluiting zingen aanwezigen het Frysk folksliet.

De 23e Roeisloepen Race Grou een evenement om trots op te zijn

Vorig jaar kon de race niet door gaan vanwege te weinig aanmeldingen, maar dit jaar waren er 55 sloepen die er een prachtige wedstrijd van hebben gemaakt. De nieuwe route van ca. 22,5 km startte aan de Nieuwe Kade en ging vervolgens over het Pikmeer over de Wide Ie naar het Natura 2000 gebied De Alde Feanen.

Dat deze prachtige route ook gewaardeerd werd door de roeiers bleek achteraf via de socials. Grou als toegangspoort naar de Alde Feanen dus ook voor roeisloepen een groot succes! Op de terugweg werd een nieuw fenomeen geïntroduceerd, De Modderige Bol Sprintrace, voor de echte bikkels die van snelheid houden.

Na ca. 3 uren kwam de eerste roeisloep richting de finish en moest er op het Pikmar nog een stevige strijd geleverd worden met elkaar en de weersomstandigheden. Gelukkig is iedereen gezond en wel gefinisht en barstte het feest los bij Brouwerij Bjuster.

Zo’n evenement kan niet zonder (financiële) hulp, veel sponsoren hebben het evenement ondersteund. Nieuw was de mogelijkheid om als Grouster Roeivriend een bijdrage te leveren. En hebben ook dit jaar weer meer dan 60 vrijwilligers zich ingezet voor dit mooie evenement. Grou heeft zich van zijn beste kant laten zien aan de 500 (!) deelnemers van de Roeisloepenrace Grou.

We kijken terug op een prachtige dag met mooie sportieve resultaten!

(video) Komt de kinderburgemeester dit jaar uit Grou?

Grou – Levi Silvijn is nu kinderburgemeester en Anouk van der Zee de loco-kinderburgemeester. Ze doen het hartstikke goed en ze vonden het heel erg leuk om te doen. Maar aan alles komt een eind. Voor het schooljaar 2024/2025 zijn wij op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. En wie weet, ben JIJ dat wel. Kijk naar de video van de kinderburgemeesters en geef je op! 

Voorwaarden:

  •   Je woont in de gemeente Leeuwarden en zit voor het schooljaar 2024/2025 in groep 7
  •   Je vindt het leuk om in de belangstelling te staan en durft voor groepen te spreken.
  •   Je bent enthousiast en wil opkomen voor de belangen van de kinderen in onze gemeente. 

Wat moet je doen?

  •   Maak een korte/leuke video van jezelf en geef daarin aan waarom jij denkt dat jij geschikt bent als kinderburgemeester van de gemeente Leeuwarden. 
  •   Stuur deze video naar: kinderburgemeester@leeuwarden.nl
  •   Doe dit vóór vrijdag 31 mei 2024.

Als je video is ontvangen krijg je een ontvangstbevestiging. Als je geen ontvangstbevestiging ontvangt, dan kan het zijn dat je video niet door ons is ontvangen. Neem dan voor de zekerheid contact op met Miriam Heida (miriam.heida@leeuwarden.nl / 0587512472). Dan gaat er een jury naar kijken. Je hoort uiterlijk woensdag 5 juni 2024 via de mail of je wel of niet bent geselecteerd voor de volgende ronde. De volgende ronde betekend dat je maandag 17 juni naar het stadhuis mag komen om met een aantal andere kandidaten in debat te gaan. Dan wordt dus daadwerkelijk bekend wie de kinderburgemeester of loco-kinderburgemeester van ons gemeente is geworden. Je bent dan vanaf dat moment kinderburgemeester of loco-kinderburgemeester tot het moment waarop de volgende kinderburgemeester benoemd wordt.