Berichten

Meld je aan voor Fixteam Grou

Archief – Met de sterk gestegen kosten voor energie en de hoge inflatie is er in nogal wat  huishoudens sprake van toenemende energiearmoede. Grou vormt daarop geen uitzondering, ook hier komen gezinnen en alleenstaanden in financiële problemen.

Fixteam

Grou2030 gaat daar iets aan doen! In samenwerking met o.a. Pleatslik Belang en Stichting Friese Energiebank wordt het Grouster Fixteam opgezet dat geheel uit vrijwilligers bestaat. Deze vrijwilligers voeren energie-besparingsmaatregelen uit in woningen zoals radiatorfolie, tochtstrippen, brievenbus-tochtkleppen, waterbesparende douchekoppen en led-lampen. Het Fixteam wil nog in december met de eerste straten aan de slag!

Meld je aan

Om het Fixteam van de grond te krijgen is Grou2030 op zoek naar vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Met een beetje handigheid en een korte opleiding, verzorgd door de Energiebank, moet het mogelijk zijn om hier een succes van te maken. De planning en  tijdsbesteding worden samen in goed overleg bepaald. Heb je zin om mee te doen en je dorpsgenoten door de winter te helpen meld je dan aan op info@grou2030.nl

Doneer je energiecompensatie

Alle huishoudens krijgen via hun energiemaatschappij in november en december een bedrag van €190 terug. Grousters die deze energiecompensatie niet echt nodig hebben, worden van harte uitgenodigd een donatie te doen als financiële ondersteuning van het Fixteam. De binnenkomende gelden worden besteed aan de aanschaf van materialen. De organisatie verantwoordt de besteding onder andere via deze website. Uw bijdrage ontvangen wij graag op NL57 RABO 0308 1784 08 tnv Stichting Groen Grou onder vermelding van Donatie Grouster Fixteam.