Berichten

Fixteam Grou

Fixteam Grou pakt tocht en kou in huis aan

Grou – Eind 2022 schoten de prijzen voor stroom en gas omhoog; Nederland zat ineens in een energiecrisis. Bewoners van huizen met een energielabel E t/m F kregen de boel niet meer warm gestookt zonder te bezuinigen op andere dingen. Het was de start van Fixteam Grou, een initiatief van Grou2030, maar alleen mogelijk door intensieve samenwerking met anderen.

Tussen oktober en april gingen 14 vrijwilligers aan de slag om – gratis en voor niets – tochtige huizen een beetje minder tochtig te maken. En dat gaat nu weer gebeuren: de flyers zijn klaar, een groep vrijwilligers is er en het geld is er ook. Dus meldt u gerust aan als u uw huis wilt laten aanpakken. Ook nieuwe vrijwilligers die kunnen klussen of gordijnen kunnen naaien, zijn van harte welkom.

Wat gaat er gebeuren 

Bepaalde straten krijgen een flyer in de bus met de uitnodiging. Vrijwilligers komen ook nog langs om uitleg te geven. Als u hulp kunt gebruiken, komt op een afgesproken moment een tweetal langs om de materialen aan te brengen. Dat kan zijn: radiatorfolie, tochtstrippen, brievenbusborstel, ledlampen, een waterbesparende douchekop. Een energiecoach kan u als bewoner(s) helpen bij het leren voorkomen van warmte- of stroomverlies. Een energieadviseur kan eventueel technisch helpen o.a. met een warmtecamera. Nieuw dit jaar zijn: buisisolatie, hulp bij het naaien/ vermaken van (kringloop-) gordijnen.

Wie zijn betrokken

Naast de vrijwilligers van Grou2030 zijn de volgende organisaties betrokken. Gemeente Leeuwarden met geld en menskracht. De Energiebank met kennis, kunde en materialen. De Provinsje Fryslân met een subsidie via het IMF. Elkien die voor de eigen huurhuizen de materialen beschikbaar stelt. Pleatslik Belang Grou en Rabobank die beide geld bijdragen. Amaryllis die adviseert en tenslotte diverse inwoners van Grou die in 2022 mooie geldbedragen schonken voor hun medemens.

Welk resultaat in 2022-2023

Het Fixteam heeft vorige winter 348 woningen bezocht, waarvan 91 woningen “gefixt” zijn. Dat is 26%. De woningen stonden in de straten van de Vogelbuurt, Oostergoostraat, de Vlet, Tuorrebout, de Baai, Paviljoenstraat en 1e Oosterveldstraat. Het betrof zowel huurwoningen als ook koopwoningen en dat geldt ook voor komend jaar. Het maakt het Fixteam niet uit: elke verspilling van warmte of stroom is er één teveel, zowel voor de aarde als ook voor iemands portemonnee.

Hoe meld je je

U kunt zich melden als vrijwilliger voor Fixteam Grou of als bewoner van een tochtig huis door een mail te sturen naar fixteamgrou@gmail.com Ook kunt u bellen of appen met 06 – 2309 9971

energiebesparing

Wil je energie besparen? (webinar) Hoe krijg je dorpsgenoten in actie

Grou –  Ben jij op zoek naar een manier om je dorpsgenoten (meer) in actie te laten komen voor duurzaamheid? Hoop je op meer enthousiasme, initiatief en draagvlak voor jouw projecten rondom energiebesparing en/of -opwek? Neem dan deel aan het webinar op donderdag 28 april van Doarpswurk en Energieteam Fryslân.

Energiecoaches Piet Leijstra en Renze Holwerda vertellen je meer over hun ervaringen en ideeën. Projectleiders van het Energieteam Fryslân Marjan Faber en Marije Boersma vertellen je graag meer over hun ervaringen tot nu toe. En hoe energiecoaching in jouw dorp, buurt of straat kan helpen bij het behalen van jouw duurzaamheidsdoelstellingen.

Programma:

energiebesparing

Hier aanmelden!

Doarpswurk is door Energieteam Fryslân gevraagd om een webinar te faciliteren én te promoten onder hun achterban. Ze werken graag mee aan de bewustwording van de energietransitie en het daarbij horende proces van energiebesparing in de provinsje Fryslân. Via het Netwerk Duurzame Dorpen zijn ze op allerlei gebieden actief in dorpen met duurzame thema’s. Collega’s Johannes Lankester en Johannes de Jong zijn tijdens het webinar dan ook aanwezig.

Heb je belangstelling meld je dan nu aan via deze link: Aanmelden

Energieteam Fryslân

Energieteam Fryslân is een netwerk van ruim 200 personen en partijen in Fryslân, die de Friese inwoners wil helpen met energiebesparing. Binnen dit netwerk zijn o.a. energiecoaches, energie(maatwerk)adviseurs, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân, energiecoöperaties, woningcorporaties, de huurdersvereniging en andere instellingen in Fryslân actief.

Bouwen

Samen wordt er gebouwd aan een provincie breed netwerk van energiecoaches- en adviseurs, om zo iedere inwoner van Fryslân de kans te geven om op een laagdrempelige manier energie te besparen, zijn/haar woning te verduurzamen en zo deel te worden van een duurzaam Fryslân. Speciale focus binnen het energieteam is er voor mensen met een smalle beurs om zo (verdere) energiearmoede tegen te gaan.