Berichten

vergoeding energierekening grou

Heb je als inwoner van Grou moeite om de energierekening te betalen? 

Archief – Kijk dan of je recht hebt op een vergoeding. Gas en stroom zijn duurder geworden. Daarom heeft de gemeente regelingen gemaakt om te helpen. Mensen met een laag inkomen kunnen geld krijgen om hun energierekening te betalen.

Deze regelingen zijn sinds kort uitgebreid, ook studenten komen nu bijvoorbeeld in aanmerking. De gemeente heeft een regeling gemaakt om te helpen. Er is een regeling voor drie groepen.

Voor mensen met een inkomen lager dan 125% van de bijstandsnorm

Voor deze mensen was er al een regeling. In 2022 hebben zij € 1.300 ontvangen. Ook krijgen zij in 2022 alvast een bedrag voor 2023. Dit is € 500. De gemeente besluit later of er nog extra geld komt in 2023. Behoor je tot deze groep? Je hoeft de vergoeding van € 500 niet aan te vragen. Je ontvangt het geld automatisch.

Voor mensen met een inkomen dat ligt tussen de 125% en 150% van de bijstandsnorm

Deze vergoeding is nieuw. Hoeveel geld je krijgt, hangt af van je inkomen. De vergoeding kan € 300,-, € 500,- of € 800,- zijn. Je moet deze vergoeding voor 1 maart 2023 aanvragen bij de gemeente Leeuwarden. Je vraagt de vergoeding aan door een formulier in te vullen. Dit formulier vind je op www.leeuwarden.nl/energietoeslag.

Voor studenten met een inkomen lager dan 150% van de bijstandsnorm

Deze vergoeding is nieuw. Je vraagt de vergoeding aan per studentenhuishouden. Dit moet voor 1 maart 2023. De vergoeding ligt tussen de € 300 en € 1.300. Je moet laten zien dat je energiekosten hebt. Dit kun je doen door een energiecontract te laten zien.  Of door te laten zien dat je een bedrag betaalt voor gas en elektra aan de verhuurder. Meer informatie vind je op www.leeuwarden.nl/energietoeslag.

Hulp nodig?

De energievergoeding vraag je aan via de website van de gemeente Leeuwarden. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de vergoeding? Ga dan naar een buurt- of dorpskamer. Je vindt daar het Buurtservicepunt, zij helpen je bij het invullen van het formulier. De openingstijden vind je op www.leeuwarden.nl/buurtendorpskamers.

Meld je aan voor Fixteam Grou

Archief – Met de sterk gestegen kosten voor energie en de hoge inflatie is er in nogal wat  huishoudens sprake van toenemende energiearmoede. Grou vormt daarop geen uitzondering, ook hier komen gezinnen en alleenstaanden in financiële problemen.

Fixteam

Grou2030 gaat daar iets aan doen! In samenwerking met o.a. Pleatslik Belang en Stichting Friese Energiebank wordt het Grouster Fixteam opgezet dat geheel uit vrijwilligers bestaat. Deze vrijwilligers voeren energie-besparingsmaatregelen uit in woningen zoals radiatorfolie, tochtstrippen, brievenbus-tochtkleppen, waterbesparende douchekoppen en led-lampen. Het Fixteam wil nog in december met de eerste straten aan de slag!

Meld je aan

Om het Fixteam van de grond te krijgen is Grou2030 op zoek naar vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Met een beetje handigheid en een korte opleiding, verzorgd door de Energiebank, moet het mogelijk zijn om hier een succes van te maken. De planning en  tijdsbesteding worden samen in goed overleg bepaald. Heb je zin om mee te doen en je dorpsgenoten door de winter te helpen meld je dan aan op info@grou2030.nl

Doneer je energiecompensatie

Alle huishoudens krijgen via hun energiemaatschappij in november en december een bedrag van €190 terug. Grousters die deze energiecompensatie niet echt nodig hebben, worden van harte uitgenodigd een donatie te doen als financiële ondersteuning van het Fixteam. De binnenkomende gelden worden besteed aan de aanschaf van materialen. De organisatie verantwoordt de besteding onder andere via deze website. Uw bijdrage ontvangen wij graag op NL57 RABO 0308 1784 08 tnv Stichting Groen Grou onder vermelding van Donatie Grouster Fixteam.