Berichten

Energietoeslag-800-euro-overheid

Inwoners met een laag inkomen kunnen opnieuw energietoeslag krijgen

Grou – Inwoners van gemeente Leeuwarden met een laag inkomen kunnen weer energietoeslag aanvragen. Het gaat om een eenmalige toeslag van € 800,-.  Sommige huishoudens krijgen de energietoeslag van 2023 automatisch uitgekeerd. Zij krijgen hierover nog een brief thuis gestuurd. Inwoners die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, kunnen de toeslag zelf aanvragen via de website van de gemeente. Dit kan vanaf 1 december.

Hulp voor huishoudens die dit nodig hebben

Met de energietoeslag wil de gemeente Leeuwarden opnieuw huishoudens helpen die moeite hebben met het betalen van hun energierekening. Wethouder Hein Kuiken: “Het gaat hierbij niet alleen om mensen met een bijstandsuitkering. Ook werkenden met een lager inkomen dan 125% van de bijstandsnorm hebben recht op de toeslag. Verder kiest de gemeente er ook voor om jongvolwassenen tussen 18 en 21 jaar een toeslag te geven. Als zij aan de voorwaarden voldoen natuurlijk. Beide keuzes zijn ruimhartiger dan wat de Rijksoverheid voorstelt. Hiermee helpen we enkele honderden huishoudens extra.

Vorig jaar was de energietoeslag € 1300,-. Met het geld wat de gemeente van het rijk heeft ontvangen kan de gemeente dit jaar een toeslag van € 800,- geven. Ondanks dat het bedrag lager is, zien we het geven van de toeslag als een belangrijke stap in het ondersteunen van een financieel kwetsbare groep in onze gemeente”.

Eenvoudige check vanaf 1 december

Veel inwoners weten niet dat ze recht hebben op de toeslag. Bijvoorbeeld omdat ze een betaalde baan hebben. Inwoners die willen weten of ze recht hebben op de energietoeslag, kunnen dit vanaf 1 december makkelijk controleren op www.leeuwarden.nl/check. Goed om te weten: de energietoeslag heeft geen invloed op toeslagen zoals huur- of zorgtoeslag.

Studenten krijgen vergoeding via het DUO

In tegenstelling tot vorig jaar ontvangen studenten over het jaar 2023 geen energietoeslag van de gemeente Leeuwarden. Wel kunnen studenten een eenmalige tegemoetkoming van het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) krijgen. De tegemoetkoming is voor studenten die studiefinanciering ontvangen. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op www.duo.nl/particulier/tegemoetkoming-energiekosten.jsp

Meer informatie

Meer informatie over de energietoeslag, de voorwaarden en het aanvraagformulier staat op: www.leeuwarden.nl/energietoeslag.

aanvraag energietoeslag

Laag inkomen? Vraag dan nu energietoeslag aan!

Grou / Leeuwarden – Van 1 mei tot 1 september 2022 kunnen huishoudens met een laag inkomen energietoeslag bij de gemeente Leeuwarden aanvragen. Dit is een eenmalig bedrag van € 800,00 van het Rijk om de hoge energiekosten te compenseren.

Huishoudens in Grou zonder bijstandsuitkering en een inkomen lager dan 125% van het minimum inkomen kunnen de energietoeslag aanvragen. Het aanvragen van de energietoeslag kan via de website van de gemeente Leeuwarden www.leeuwarden.nl/energietoeslag. Hier is ook meer informatie over de energietoeslag te vinden.

Energietoeslag-800-euro-overheid

Automatische betaling energietoeslag aan huishoudens met bijstandsuitkering

De gemeente Leeuwarden is in april gestart met het uitbetalen van de energietoeslag aan huishoudens met een bijstandsuitkering. Wethouder Hein Kuiken: “Deze groep is bekend bij de gemeente. Hierdoor konden we de energietoeslag snel uitbetalen. Dat is belangrijk omdat mensen het geld hard nodig hebben om rond te kunnen komen.” Voor de groep huishoudens met een laag inkomen zonder bijstandsuitkering heeft de gemeente nu een aanvraagsysteem ingericht. Deze huishoudens kunnen de energietoeslag daardoor gemakkelijk aanvragen en het bedrag zo snel mogelijk uitbetaald krijgen.

Tijdelijke verruiming bijzondere bijstand voor hoge energiekosten

Naast de energietoeslag gaat de gemeente Leeuwarden tijdelijk de bijzondere bijstand verruimen voor hoge energiekosten. Meestal is het niet mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor het betalen van energiekosten. Maar de hoge stijging van de energiekosten vraagt om extra maatregelen. Het aanvragen van de verruimde bijzondere bijstand kan op dit moment nog niet, maar de gemeente werkt er hard aan dit mogelijk te maken.

Lokaal pakket met steunmaatregelen

De verruiming van de bijzondere bijstand voor hoge energiekosten is onderdeel van het lokale pakket aan steunmaatregelen dat de gemeente Leeuwarden biedt voor inwoners met een laag inkomen. Naast de tijdelijke verruiming van de bijzondere bijstand is binnenkort de app Voorzieningenwijzer beschikbaar. Met de app wordt duidelijk op welke hulp een inwoner recht heeft. Daarnaast komt er meer aandacht voor vroegsignalering van schulden. Hierdoor kunnen gemeente, Amaryllis en andere organisaties op tijd in actie komen bij iedereen die in de geldproblemen dreigt te komen. Ook gaat de gemeente extra steun geven aan initiatieven in Leeuwarden die hulp bieden aan mensen met een laag inkomen.