Berichten

Fixteam Grou

Fixteam Grou pakt tocht en kou in huis aan

Grou – Eind 2022 schoten de prijzen voor stroom en gas omhoog; Nederland zat ineens in een energiecrisis. Bewoners van huizen met een energielabel E t/m F kregen de boel niet meer warm gestookt zonder te bezuinigen op andere dingen. Het was de start van Fixteam Grou, een initiatief van Grou2030, maar alleen mogelijk door intensieve samenwerking met anderen.

Tussen oktober en april gingen 14 vrijwilligers aan de slag om – gratis en voor niets – tochtige huizen een beetje minder tochtig te maken. En dat gaat nu weer gebeuren: de flyers zijn klaar, een groep vrijwilligers is er en het geld is er ook. Dus meldt u gerust aan als u uw huis wilt laten aanpakken. Ook nieuwe vrijwilligers die kunnen klussen of gordijnen kunnen naaien, zijn van harte welkom.

Wat gaat er gebeuren 

Bepaalde straten krijgen een flyer in de bus met de uitnodiging. Vrijwilligers komen ook nog langs om uitleg te geven. Als u hulp kunt gebruiken, komt op een afgesproken moment een tweetal langs om de materialen aan te brengen. Dat kan zijn: radiatorfolie, tochtstrippen, brievenbusborstel, ledlampen, een waterbesparende douchekop. Een energiecoach kan u als bewoner(s) helpen bij het leren voorkomen van warmte- of stroomverlies. Een energieadviseur kan eventueel technisch helpen o.a. met een warmtecamera. Nieuw dit jaar zijn: buisisolatie, hulp bij het naaien/ vermaken van (kringloop-) gordijnen.

Wie zijn betrokken

Naast de vrijwilligers van Grou2030 zijn de volgende organisaties betrokken. Gemeente Leeuwarden met geld en menskracht. De Energiebank met kennis, kunde en materialen. De Provinsje Fryslân met een subsidie via het IMF. Elkien die voor de eigen huurhuizen de materialen beschikbaar stelt. Pleatslik Belang Grou en Rabobank die beide geld bijdragen. Amaryllis die adviseert en tenslotte diverse inwoners van Grou die in 2022 mooie geldbedragen schonken voor hun medemens.

Welk resultaat in 2022-2023

Het Fixteam heeft vorige winter 348 woningen bezocht, waarvan 91 woningen “gefixt” zijn. Dat is 26%. De woningen stonden in de straten van de Vogelbuurt, Oostergoostraat, de Vlet, Tuorrebout, de Baai, Paviljoenstraat en 1e Oosterveldstraat. Het betrof zowel huurwoningen als ook koopwoningen en dat geldt ook voor komend jaar. Het maakt het Fixteam niet uit: elke verspilling van warmte of stroom is er één teveel, zowel voor de aarde als ook voor iemands portemonnee.

Hoe meld je je

U kunt zich melden als vrijwilliger voor Fixteam Grou of als bewoner van een tochtig huis door een mail te sturen naar fixteamgrou@gmail.com Ook kunt u bellen of appen met 06 – 2309 9971

Meld je aan voor Fixteam Grou

Archief – Met de sterk gestegen kosten voor energie en de hoge inflatie is er in nogal wat  huishoudens sprake van toenemende energiearmoede. Grou vormt daarop geen uitzondering, ook hier komen gezinnen en alleenstaanden in financiële problemen.

Fixteam

Grou2030 gaat daar iets aan doen! In samenwerking met o.a. Pleatslik Belang en Stichting Friese Energiebank wordt het Grouster Fixteam opgezet dat geheel uit vrijwilligers bestaat. Deze vrijwilligers voeren energie-besparingsmaatregelen uit in woningen zoals radiatorfolie, tochtstrippen, brievenbus-tochtkleppen, waterbesparende douchekoppen en led-lampen. Het Fixteam wil nog in december met de eerste straten aan de slag!

Meld je aan

Om het Fixteam van de grond te krijgen is Grou2030 op zoek naar vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Met een beetje handigheid en een korte opleiding, verzorgd door de Energiebank, moet het mogelijk zijn om hier een succes van te maken. De planning en  tijdsbesteding worden samen in goed overleg bepaald. Heb je zin om mee te doen en je dorpsgenoten door de winter te helpen meld je dan aan op info@grou2030.nl

Doneer je energiecompensatie

Alle huishoudens krijgen via hun energiemaatschappij in november en december een bedrag van €190 terug. Grousters die deze energiecompensatie niet echt nodig hebben, worden van harte uitgenodigd een donatie te doen als financiële ondersteuning van het Fixteam. De binnenkomende gelden worden besteed aan de aanschaf van materialen. De organisatie verantwoordt de besteding onder andere via deze website. Uw bijdrage ontvangen wij graag op NL57 RABO 0308 1784 08 tnv Stichting Groen Grou onder vermelding van Donatie Grouster Fixteam.