Berichten

Grousters betrokken bij ontwikkeling Have Halbertsma

Al lange tijd wordt er in Grou gesproken over de invulling van het voormalige Halbertsmaterrein. Er is de wens om het gebied geschikt te maken voor permanente bewoning en niet voor recreatie. Deze doelstelling is ook terug te vinden in de Dorpsvisie. Met Have Halbertsma wil projectontwikkelaar PAIVA handen en voeten aan deze wensen geven en donderdag 6 april middels een inloopbijeenkomst met bewoners van Grou in gesprek gaan.

Have Halbertsma

Dit jaar heeft projectontwikkelaar PAIVA uit Leeuwarden een website klaar gemaakt waarin de eerste contouren van het nieuwe Have Halbertsma worden gepresenteerd. Hierbij wordt ingezet op de metamorfose van industrie naar wonen. De binnenkort op te richten dorpscoöperatie zal nauw worden betrokken bij de ontwikkeling van toekomstige woongebied.

Inloopbijeenkomst

PAIVA heeft met verschillende partijen in Grou gesproken om een indruk te krijgen wat de behoeften van de inwoners van Grou zijn qua wonen. Daarnaast zal er ook een inloopbijeenkomst plaatsvinden op donderdag 6 april in Hotel Restaurant Oostergoo. Iedereen is hierbij tussen 15:30 en 19:30 uur van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail naar info@paiva.nl te sturen. Wie niet in staat is te komen kan ideeën of opmerkingen ook naar hetzelfde e mailadres versturen.

Organiseer jij een inzamelingactie voor Iedereen Fietst!

Grou – Zelfs in fietsland Nederland heeft niet iedereen een fiets. Juist voor kinderen kan dat een enorm gemis zijn. Het project Iedereen Fietst heeft als doelstelling om fietsen op elke manier mogelijk te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen in Grou. “Wij hebben als doel om kinderen (tot 18 jaar) die wegens gebrek aan financiële middelen geen kinderfiets hebben van één te voorzien”, laat projectleider Richard Vallinga uit Grou weten.

Iedereen Fietst

Sinds een aantal maanden is Richard Vallinga actief voor ‘Iedereen Fietst’ in de gemeente Leeuwarden. “Een fiets zien wij als noodzaak om volledig mee te kunnen doen, denk aan activiteiten met vrienden, vriendinnen, sport en schoolkeuze. Omwille van de duurzaamheid zamelen wij gebruikte fietsen in, die bij dagbestedingsplekken worden opgeknapt. In Grou doen wij dat in samenwerking met Kringloopwinkel Grou. Wie een overbodige kinderfiets heeft, die nog goed is kan hem, daar naar toe brengen. Deze wordt daar eventueel nog opgeknapt. Vermeld er dan wel bij dat het een donatie is voor ‘Iedereen Fietst’. 

Inzamelingsactie

Landelijk, maar ook in de gemeente Leeuwarden, is er voor dit project nog een groot tekort aan fietsen. “Landelijk heeft vijf tot tien procent van de kinderen geen fiets.” Daarom is er bij Richard Vallinga de vraag of er ook enthousiaste mensen in Grou zijn die hier plaatselijk een inzamelingsactie op touw kunnen zetten.

Fiets doneren

Wil je een fiets inleveren dan kun je contact opnemen met Richard Vallinga of die inleveren bij de Kringloopwinkel Grou. Wil je een inzamelingsactie voor kinderfietsen organiseren dan kun je middels onderstaand emailadres of tel.nr. contact met Richard opnemen.

Richard Vallinga (Iedereen Fietst)
E-mail: richard@iedereenfietst.frl
Telefoonnummer: 06-23332529

Dorpsprogramma Grou 2023

Dorpsprogramma Grou 2023

Ieder jaar wordt er door de gemeente Leeuwarden per dorp een programma samengesteld met daarin alles wat de gemeente dat desbetreffende jaar op de agenda heeft. Dit programma wordt huis aan huis verspreid. Bijgaand vindt u de digitale versie van het Dorpsprogramma-Grou 2023