Berichten

Recreatiepark Grou

Krijgt Grou nieuw recreatiepark bij Hôflân?

Grou – Het college van B&W in Leeuwarden heeft een belangrijke stap gezet richting een mogelijke realisatie van een hoogwaardig recreatiepark bij het landelijke Hôflân ten noorden van Grou. Een intentieovereenkomst met Kontour Vastgoed B.V. uit Heerenveen markeert de serieuze plannen voor dit ambitieuze project.

Eerdere voorstellen omvatte de bouw van 48 luxe villa’s langs vaarwater De Mear, maar deze nieuwe overeenkomst opent de deur naar iets veel grootschaligers. Het zou nu mogelijk gaan om 100 tot 150 luxe recreatiewoningen.

Verkenning

De intentieovereenkomst legt de basis voor samenwerking tussen het college en Kontour Vastgoed, waarin zij zich committeren aan het verkennen en uitwerken van diverse aspecten omtrent de ontwikkeling van dit recreatiepark bij Grou. Bovendien stelt het college voor om € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de benodigde ambtelijke voorbereiding.

Koopoptie

Het beoogde gebied, bekend als de ‘Bouma-locatie’ bij het Hôflân, strekt zich uit over 50 hectare langs de Neare Galle, de vaarweg naar Wergea. Kontour Vastgoed heeft een koopoptie op dit stuk grond en overweegt zelfs uitbreiding naar aangrenzende gebieden ten zuiden hiervan.

Impact

De ontwikkelaar richt zich op een exclusief segment in de markt, waarbij de focus ligt op mensen met een ruime financiële armslag. Het project zal zorgvuldig omgaan met de natuurwaarden en een waterrijke inrichting, zo belooft de gemeente. Natuurlijk brengt een dergelijk grootschalig project ook uitdagingen met zich mee, met name wat betreft het gebruik van landbouwgrond. De impact op dit gebied zal zorgvuldig worden onderzocht, in lijn met de natuurlijke omgeving en de visie van het provinciebestuur.

Uiterlijk in juli 2024 zullen de gemeente en de ontwikkelaar een besluit nemen over de verdere voortgang van deze veelbelovende plannen.