Berichten

Gierzwaluwen vertragen nieuwbouw Elkien in Grou

Grou – In augustus van dit jaar zijn de eerste 16 woningen die horen bij het project ‘herstructurering Nijdjipstrjitte en omstreken’ opgeleverd. Dit was fase 2 van dit project. Bij de sloopwerkzaamheden van fase 3 is gebleken dat er een grote kolonie gierzwaluwen nesten in de woningen heeft. Een deel van de woningen aan de Nijdjipstrjitte en Lynbaenstrjitte kan hierdoor voorlopig niet gesloopt worden.

Gierzwaluw

Een aantal woningen aan de Lynbaenstrjitte en de Nijdjipstrjitte staat er dus nog steeds. Dit heeft een bijzondere reden. Uit het Flora en Fauna onderzoek is gebleken dat er een groot aantal gierzwaluwen aanwezig is in de woningen. De gierzwaluw is een beschermde diersoort die broedt van april tot en met augustus. Omdat de nieuwe woningen niet klaar zijn vóór 1 april mogen we de bestaande woningen niet slopen. “We hebben met verschillende partijen onderzocht of er alternatieven zijn. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van nestkasten. Vanwege het zeer grote aantal gierzwaluwen dat het hier betreft, is dit helaas niet mogelijk”, laat een woordvoerder van Woningcorporatie Elkien schriftelijk weten.

De drie rijen woningen aan de Nijdjipstrjitte en de Lynbaenstrjitte blijven staan tot na het broedseizoen. Dit betekent dat de sloop niet eerder dan in de laatste week van augustus 2022 plaatsvindt. Als alles volgens plan verloopt, zijn de woningen in het tweede kwartaal van 2023 klaar voor de verhuur.