Berichten

Grousters betrokken bij ontwikkeling Have Halbertsma

Al lange tijd wordt er in Grou gesproken over de invulling van het voormalige Halbertsmaterrein. Er is de wens om het gebied geschikt te maken voor permanente bewoning en niet voor recreatie. Deze doelstelling is ook terug te vinden in de Dorpsvisie. Met Have Halbertsma wil projectontwikkelaar PAIVA handen en voeten aan deze wensen geven en donderdag 6 april middels een inloopbijeenkomst met bewoners van Grou in gesprek gaan.

Have Halbertsma

Dit jaar heeft projectontwikkelaar PAIVA uit Leeuwarden een website klaar gemaakt waarin de eerste contouren van het nieuwe Have Halbertsma worden gepresenteerd. Hierbij wordt ingezet op de metamorfose van industrie naar wonen. De binnenkort op te richten dorpscoöperatie zal nauw worden betrokken bij de ontwikkeling van toekomstige woongebied.

Inloopbijeenkomst

PAIVA heeft met verschillende partijen in Grou gesproken om een indruk te krijgen wat de behoeften van de inwoners van Grou zijn qua wonen. Daarnaast zal er ook een inloopbijeenkomst plaatsvinden op donderdag 6 april in Hotel Restaurant Oostergoo. Iedereen is hierbij tussen 15:30 en 19:30 uur van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail naar info@paiva.nl te sturen. Wie niet in staat is te komen kan ideeën of opmerkingen ook naar hetzelfde e mailadres versturen.