Dronefoto Grou Groene Kruis terrein uitgelicht

Bouw appartementencomplex op plek Groene Kruis terrein onwaarschijnlijk

Grou – Woensdagavond heeft de raad van Leeuwarden volmondig ingestemd met de motie ‘Omarmen Visie Grou’ Daarnaast komt er een motie om af te zien van appartementsgebouwen op het Groene Kruis terrein.  Het houdt niet in dat er niet gebouwd kan worden, daarvoor moet het bestemmingsplan herzien worden. Het terrein aan de Wilhelminastraat is nu in gebruik als parkeerterrein.

Wethouder de Haan sprak uit dat er wel gekeken moet worden naar de herbestemming van het terrein. Daarover wil hij graag met het dorp Grou in gesprek gaan. De gemeenteraad ziet de wijze waarop Grou in volle breedte bij diverse projecten in het dorp betrokken is, en met de gemeente hierover praat, een werkwijze is die aansluit op de Omgevingswet van 2022.