Livestream over toekomstvisie Grou

Water, boten, een zeilmakerij, een karakteristiek centrum, het Theehuis, de historie van een grote houtfabriek, volop natuur, watervilla’s, vakantieparken, een hechte gemeenschap en op een mooie zomerdag een heleboel bezoekers.

Misschien heeft Grou wel de perfecte ingrediënten om het ideale dorp te zijn. Je kunt er wonen, werken en recreëren. Toch zijn er zorgen om de toekomst. Betaalbare woningen zijn schaars, de watersport staat onder druk. Net als het winkelaanbod. Hoe houden we het dorp vitaal? Daarnaast is Grou onderdeel van de grotere gemeente Leeuwarden geworden, wat is daarvan op termijn de impact op de identiteit van het dorp. Het is tijd voor een visie voor de toekomst. Maar waar staat Grou voor, wie zijn wij en wat willen wij?

Identity Matching Academy (IMA) is gevraagd om daar samen met betrokken Grousters antwoorden op te vinden. Een mooie uitdaging voor IMA om op basis van de identiteit van het dorp en de ambities van alle betrokkenen een stapel stevige bouwstenen te leveren voor een nieuw Master Ontwikkelingsplan (dat ook als basis voor de Omgevingsvisie kan dienen) voor Grou. Zo maken we Grou samen klaar voor een vitale toekomst.

Op 23 juni a.s. nodigen wij u graag uit om digitaal kennis te nemen van deze bouwstenen voor we de volgende stappen gaan zetten. In een livestream nemen we u mee in het gehele proces, waar we nu staan en waar we graag naar toe willen werken. Bent u geïnteresseerd in de bouwstenen en te nemen vervolgstappen? Meldt u zich tot uiterlijk 21 juni aan via dit formuliervoor de livestream op 23 juni 2021. U ontvangt na uw aanmelding per mail een instructie over hoe u kunt inloggen. Heeft u vragen? Mail dan naar communicatie@pbgrou.nl.

Het is mogelijk om tijdens de livestream vragen te stellen via de chatfunctie, waarna deze plenair worden voorgelegd aan degene die aan het woord is.