Vaarweg Drachten

Uitnodiging digitale bijeenkomst vaarweg Drachten

Grou – Eind vorig jaar kondigde de provinsje Fryslân via de mail een aantal bijeenkomsten aan over het onderzoek of een nieuwe vaarweg voor klasse VA-schepen tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten haalbaar en wenselijk is. De eerste digitale bijeenkomst staat op de agenda voor woensdag 19 februari, hiervoor kunnen belangstellenden zich vanaf vandaag opgeven.

Bijeenkomsten

In februari en maart organiseert de Provinsje Fryslân twee informatiebijeenkomsten: één over het thema veiligheid en natuur op 16 februari 2022 en één over wat de vaarweg kost en oplevert (economische effecten) op 8 maart 2022. Deze bijeenkomsten zijn niet politiek. Voor de volgende bijeenkomst gaat binnenkort een uitnodiging de deur uit. Voor de bijeenkomst over veiligheid op 16 februari kunt u zich nu al aanmelden.

Afhankelijk van de uitkomsten van het besluit over Hegewarren, volgen in mei twee bijeenkomsten waarin de Provinsje Fryslân met betrokken partijen in gesprek gaat over het totaalplaatje van argumenten, baten en consequenties. Ook voor deze bijeenkomsten volgen dan nog uitnodigingen.

Doel bijeenkomst veiligheid en natuur

Bij de eerste bijeenkomst over veiligheid en natuur praat de Provinsje Fryslân deelnemers aan de bijeenkomst eerst kort bij over het co-creatieproces en over hoe het besluitvormingstraject over de Hegewarren en de vaarweg er uitziet. Er zijn verschillende sprekers die kort hun bevindingen presenteren over een concept maatregelenpakket voor het tracé door de Alde Feanen, over gesprekspunten ten aanzien van veiligheid op het water, en over de effecten van een vaarweg op oevers, recreatie en natuur. Daarna volgt een gesprek over deze onderwerpen en is er ruimte om online, via de chat, vragen te stellen.

Aanmelden voor bijeenkomst over thema veiligheid

U kunt zich via dit formulier aanmelden. Uiterlijk een dag voor de bijeenkomst ontvangt u een mail met een link waar u de bijeenkomst kunt volgen.

Vragen stellen

Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk om via de chat vragen te stellen. Heeft u nu al vragen waarop u antwoord wilt hebben of wilt u onderwerpen aandragen die we zeker niet mogen vergeten? Laat het ons dan alvast weten via het aanmeldformulier.