Pleatslik Belang Grou schenkt €1000,- aan skûtsje It Doarp Grou

GROU – Zaterdagavond 19 augustus was de intocht en huldiging van schipper en bemanning van SKS-kampioensskûtsje It Doarp Grou. Tijdens deze huldiging op het bordes van Oostergoo heeft Pleatslik Belang Grou €1000,- aan skûtsje It Doarp Grou geschonken.

Deze waardecheque werd overhandigd door Janke Sietsma, voorzitter van Pleatslik Belang Grou. ”Pleatslik Belang Grou wil vanuit de gehele gemeenschap deze waardecheque aanbieden, met als gebaar -met elkaar-”, vertelt Sietsma.