Berichten

Twee keer graafwerk in Grou voor glasvezel

Archief – Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van snelle glasvezelkabels. Zowel Glaspoort als Delta Netwerk leggen kabels in het dorp. De verschillende providers die van het netwerk gebruik maken werven op dit ogenblik klanten. Het kan dus zijn dat de stoep voor je huis twee keer opengebroken wordt omdat beide partijen er een kabel leggen.

Afgelopen tijd is Delta Netwerk al begonnen met het aanleggen van de groene glasvezel kabel. Op sommige plekken in Grou levert dat bij opengebroken stoepen soms gevaarlijke situaties laten sommige inwoners weten. Inmiddels is ook Glaspoort volop bezig met de aanleg van glasvezel, dat is een oranje kabel.

Gevaarlijke situaties melden

De aannemers die voor de aanleg verantwoordelijk zijn, halen in principe één rij tegels uit het trottoir. Daar waar de stoep er na de tijd slecht aan toe is laat de gemeente Leeuwarden het herstellen. Zijn er gevaarlijke situaties in je straat, meldt dat dan bij de gemeente. Die kan het helaas niet voorkomen dat het trottoir in korte tijd twee keer open gaat.

Gewijzigde plannen

In eerste instantie was het de bedoeling dat Glaspoort eerst in Stiens met de aanleg van de glasvezel zou verbinden. Deze partij heeft z’n plannen gewijzigd en is na DeltaNetwerk in Grou met graven begonnen.

Telecomwet

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er begrip is voor de verwarring die bij de inwoners van Grou ontstaat. “De situatie is lastig uit te leggen. Dat is iets waar de gemeente geen invloed op heeft. Het is namelijk zo geregeld in de Telecomwet.”

Niet verplicht

Bewoners zijn in geen geval verplicht om glasvezel tot aan huis te laten leggen. Vaak is de aanleg tot de deur wel gratis en ben je niet verplicht om bij de verschillende providers een abonnement af te nemen.