Berichten

Raadsleden op bezoek in Grou

Grou is een bruisend dorp met tal van activiteiten en plannen voor de toekomst. Afgelopen week liepen politieke vertegenwoordigers een rondje door het dorp met de voorzitter van Pleatslik belang Grou, Janke Sietsma en Ivo Krikke de voorzitter van Businessclub Grou.

Wethouder Evert Stellingwerf, Fokelien van der Meulen (CDA) en Lyda Veldstra (FNP) volgden de rode loper. Onderweg werd gesproken over de noodzaak van een multifunctioneel centrum en werd langs mogelijke locaties gegaan. Ander onderwerpen die ter sprake kwamen en hoog op de agenda staan in Grou zijn bijvoorbeeld de invulling van de Blikpôle bij de voormalige Groene Kruis locatie. Daarnaast zal in de toekomst een verbinding noodzakelijk zijn tussen het Halbertsma terrein en het dorp.

Janke Sietsma: “Al wandelend merken we op dat er veel enthousiasme en inzet is vanuit de Doarpskoöperaasje Grou (in oprichting) en Grou Breed om samen zorg te dragen voor een gezonde en duurzame toekomst voor Grou.” Er waren tijdens de rondgang geplande en onverwachte ontmoetingen. Van Brolsma van de Bruna tot de brouwer van Brouwerij Bjuster. Daarbij kwam het belang naar voren om Grou voor de toekomst leefbaarder en mooier te maken. “Wat mij persoonlijk altijd opvalt is de wil van Grousters om er wat van te maken. Heel veel inzet en positiviteit”, aldus CDA-raadslid Fokelien van der Meulen.