gemeentelijk monument en rijksmonument

Welke bouwwerken in Grou moeten we bewaren voor de toekomst?

Grou – De Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden doet een beroep op de inwoners van Grou. Hierbij gaat het om mogelijke toewijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten in het dorp.

Ben je inwoner van Grou? Wat zijn volgens jou monumentwaardige gebouwen en andere bouwwerken in je omgeving? Laat het aan monumentenzorg weten.

Gemeentelijke monumenten kunnen onroerende goederen zijn, zoals gebouwen, bruggen, parken en bijvoorbeeld een bijzonder hek. Maar ook delen of onderdelen van een gebouw. Monumenten moeten voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in de gemeentelijke Erfgoedverordening (2018).

gemeentelijk monument en rijksmonument

Links voormalig geref. kerk aangewezen als gemeentelijk monument. Rechts oude raadhuis is rijksmonument. Dronefoto: Press4All

Voor wie wil weten welke gebouwen in Grou al monument zijn is er de mogelijkheid om deze online te vinden. We hebben in Grou namelijk 43 rijksmonumenten, die je kunt vinden op de site van Dorpsarchief Grou.

In 2014 en in 2018 is de gemeente Leeuwarden gegroeid in omvang, maar ook in aantal bijzondere plekken en gebouwen. Binnen de oude gemeentegrenzen van Leeuwarden zijn veel bijzondere huizen, bruggen en kerken al beschermd voor de toekomst door een aanwijzing als monument. Dankzij deze aanwijzing kunnen eigenaren ook advies en financiële steun krijgen bij het in stand houden van hun monument.

Waarom belangrijk?

De gemeente wijst de komende jaren nieuwe gemeentelijke monumenten aan in het gebied dat in 2014 en 2018 bij de gemeente is gekomen. Waarderen van en investeren in erfgoed draagt bij aan het behoud van het historische karakter van dorpen en het landelijk gebied. De gemeente doet daarom aan historische verenigingen, monumentenstichtingen, dorpsbelangen en inwoners de oproep om mee te denken over bouwwerken die moeten worden behouden voor de toekomst.

Stap voor stap

We beginnen in het zuidoostelijke deel van de gemeente. Dat zijn de dorpen Wergea, Warstiens, Warten, Eagum, Idaerd, Reduzum, Friens, Grou en Jirnsum. Later volgen het vroegere Littenseradiel en Leeuwarderadeel. Gebouwen die organisaties en inwoners aandragen worden niet zomaar gemeentelijk monument. Want er wordt eerst goed onderzoek gedaan. Ook willen we eigenaren goed informeren over wat de status van gemeentelijk monument betekent, voordat de gemeente een besluit neemt. Bovendien kunnen sloten, waterlopen, bruggen en details in bouwwerken kunnen ook beschermd worden.

Meer informatie over het gemeentelijke monumenten project dat bestaat uit een onderzoeksfase en een aanwijzingsfase is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden. Kijk op: www.leeuwarden.nl/monumenten.

Stuur uw suggesties voor potentiële monumenten met adres en een korte toelichting naar: monumentenzorg@leeuwarden.nl