Waar staat de nieuwe Doarpskoöperaasje Grou voor?

Grou – Dinsdag 18 juli 2023 om 16.49 uur was een memorabel moment voor alle Grousters en in het bijzonder de betrokkenen die zich de afgelopen jaren onvermoeibaar en vol overgave hebben ingezet om Doarpskoöperaasje Grou U.A. te realiseren. In navolging van de oprichters van Doarpskoöperaasje Grou U.A. en onder het toeziend oog van sylkeninginne Iris Wartena en haar hofdame Nienke Post, zette notaris Marieke van Eik als laatste haar handtekening onder de zorgvuldig samengestelde statuten. Hiermee sloot een intensieve periode van voorbereidingen af.

De ondertekening van de oprichtingsakte. Foto: Press4All.

Tijdens de presentatie van de Visie, naar aanleiding van het onderzoek naar de identiteit van Grou door onderzoeksbureau Identity Matching Academy in 2021, werd de dorpscoöperatie genoemd als een van de pijlers. De opdrachtgevers, Pleatslik Belang Grou, BusinessClub Grou, Grou Breed en de gemeente Leeuwarden, omarmden de resultaten en zetten zich actief in om ze waar te maken. Doarpskoöperaasje Grou U.A. is de eerste pijler die nu is gerealiseerd. De oprichting is onder andere het startsein voor de verwezenlijking van de volgende pijlers, waaronder het aanstellen van een dorpsmanager en de ontwikkeling van een Multi Functioneel Centrum.

Pijlers

Tijdens de presentatie van de Visie, naar aanleiding van het onderzoek naar de identiteit van Grou door onderzoeksbureau Identity Matching Academy in 2021, werd de dorpscoöperatie genoemd als een van de pijlers. De opdrachtgevers, Pleatslik Belang Grou, BusinessClub Grou, Grou Breed en de gemeente Leeuwarden, omarmden de resultaten en zetten zich actief in om ze waar te maken. Doarpskoöperaasje Grou U.A. is de eerste pijler die nu is gerealiseerd. De oprichting is onder andere het startsein voor de verwezenlijking van de volgende pijlers, waaronder het aanstellen van een dorpsmanager en de ontwikkeling van een Multi Functioneel Centrum.

Het bestuur Doarpskoöperaasje Grou op de trap van het oude raadhuis, met voor hen de sylkeninginne en haar hofdame. Foto: Press4All

Doarpskoöperaasje Grou U.A. is opgericht om visie en plannen ter bevordering van de identiteit, brede welvaart, leefbaarheid en duurzaamheid van Grou collectief te ontwikkelen, bewaken en implementeren. Hiertoe worden gerekend alle denkbare activiteiten op sociaal en maatschappelijk gebied, zoals bijvoorbeeld welzijn, cultuur, zorg en sport, maar ook gelieerde financiële overeenkomsten. Doarpskoöperaasje Grou U.A. stelt zich, ten gunste van Grou, ook ten doel om activiteiten te verrichten op industrieel, financieel of commercieel gebied.

Ledenvergadering

Inwoners van Grou, ondernemingen, stichtingen en verenigingen kunnen lid worden van de dorpscoöperatie. In de statuten ligt vastgelegd dat het bestuur, op dit moment een oprichtingsbestuur bestaande uit voorzitter Ivo Krikke, penningmeester Daniël Engwerda, gecompleteerd met Janke Sietsma, Durk van der Meer en Gerard Bouma, de dagelijkse leiding voert. Tijdens de Algemene Vergadering informeert het bestuur de acht tot zestien mensen tellende Ledenraad. In het najaar van 2023 volgt de eerste Algemene Vergadering. Dan staat de verkiezing van bestuursleden op de agenda.

Wilt u meer weten over Doarpskoöperaasje Grou U.A. dan nodigen de bestuursleden u van harte uit om u te laten informeren via www.grou.nl. Uw vragen en reacties worden beantwoord via doarpskooperaasje@grou.nl.