Berichten

Waar staat de nieuwe Doarpskoöperaasje Grou voor?

Grou – Dinsdag 18 juli 2023 om 16.49 uur was een memorabel moment voor alle Grousters en in het bijzonder de betrokkenen die zich de afgelopen jaren onvermoeibaar en vol overgave hebben ingezet om Doarpskoöperaasje Grou U.A. te realiseren. In navolging van de oprichters van Doarpskoöperaasje Grou U.A. en onder het toeziend oog van sylkeninginne Iris Wartena en haar hofdame Nienke Post, zette notaris Marieke van Eik als laatste haar handtekening onder de zorgvuldig samengestelde statuten. Hiermee sloot een intensieve periode van voorbereidingen af.

De ondertekening van de oprichtingsakte. Foto: Press4All.

Tijdens de presentatie van de Visie, naar aanleiding van het onderzoek naar de identiteit van Grou door onderzoeksbureau Identity Matching Academy in 2021, werd de dorpscoöperatie genoemd als een van de pijlers. De opdrachtgevers, Pleatslik Belang Grou, BusinessClub Grou, Grou Breed en de gemeente Leeuwarden, omarmden de resultaten en zetten zich actief in om ze waar te maken. Doarpskoöperaasje Grou U.A. is de eerste pijler die nu is gerealiseerd. De oprichting is onder andere het startsein voor de verwezenlijking van de volgende pijlers, waaronder het aanstellen van een dorpsmanager en de ontwikkeling van een Multi Functioneel Centrum.

Pijlers

Tijdens de presentatie van de Visie, naar aanleiding van het onderzoek naar de identiteit van Grou door onderzoeksbureau Identity Matching Academy in 2021, werd de dorpscoöperatie genoemd als een van de pijlers. De opdrachtgevers, Pleatslik Belang Grou, BusinessClub Grou, Grou Breed en de gemeente Leeuwarden, omarmden de resultaten en zetten zich actief in om ze waar te maken. Doarpskoöperaasje Grou U.A. is de eerste pijler die nu is gerealiseerd. De oprichting is onder andere het startsein voor de verwezenlijking van de volgende pijlers, waaronder het aanstellen van een dorpsmanager en de ontwikkeling van een Multi Functioneel Centrum.

Het bestuur Doarpskoöperaasje Grou op de trap van het oude raadhuis, met voor hen de sylkeninginne en haar hofdame. Foto: Press4All

Doarpskoöperaasje Grou U.A. is opgericht om visie en plannen ter bevordering van de identiteit, brede welvaart, leefbaarheid en duurzaamheid van Grou collectief te ontwikkelen, bewaken en implementeren. Hiertoe worden gerekend alle denkbare activiteiten op sociaal en maatschappelijk gebied, zoals bijvoorbeeld welzijn, cultuur, zorg en sport, maar ook gelieerde financiële overeenkomsten. Doarpskoöperaasje Grou U.A. stelt zich, ten gunste van Grou, ook ten doel om activiteiten te verrichten op industrieel, financieel of commercieel gebied.

Ledenvergadering

Inwoners van Grou, ondernemingen, stichtingen en verenigingen kunnen lid worden van de dorpscoöperatie. In de statuten ligt vastgelegd dat het bestuur, op dit moment een oprichtingsbestuur bestaande uit voorzitter Ivo Krikke, penningmeester Daniël Engwerda, gecompleteerd met Janke Sietsma, Durk van der Meer en Gerard Bouma, de dagelijkse leiding voert. Tijdens de Algemene Vergadering informeert het bestuur de acht tot zestien mensen tellende Ledenraad. In het najaar van 2023 volgt de eerste Algemene Vergadering. Dan staat de verkiezing van bestuursleden op de agenda.

Wilt u meer weten over Doarpskoöperaasje Grou U.A. dan nodigen de bestuursleden u van harte uit om u te laten informeren via www.grou.nl. Uw vragen en reacties worden beantwoord via doarpskooperaasje@grou.nl.

Raadsleden op bezoek in Grou

Grou is een bruisend dorp met tal van activiteiten en plannen voor de toekomst. Afgelopen week liepen politieke vertegenwoordigers een rondje door het dorp met de voorzitter van Pleatslik belang Grou, Janke Sietsma en Ivo Krikke de voorzitter van Businessclub Grou.

Wethouder Evert Stellingwerf, Fokelien van der Meulen (CDA) en Lyda Veldstra (FNP) volgden de rode loper. Onderweg werd gesproken over de noodzaak van een multifunctioneel centrum en werd langs mogelijke locaties gegaan. Ander onderwerpen die ter sprake kwamen en hoog op de agenda staan in Grou zijn bijvoorbeeld de invulling van de Blikpôle bij de voormalige Groene Kruis locatie. Daarnaast zal in de toekomst een verbinding noodzakelijk zijn tussen het Halbertsma terrein en het dorp.

Janke Sietsma: “Al wandelend merken we op dat er veel enthousiasme en inzet is vanuit de Doarpskoöperaasje Grou (in oprichting) en Grou Breed om samen zorg te dragen voor een gezonde en duurzame toekomst voor Grou.” Er waren tijdens de rondgang geplande en onverwachte ontmoetingen. Van Brolsma van de Bruna tot de brouwer van Brouwerij Bjuster. Daarbij kwam het belang naar voren om Grou voor de toekomst leefbaarder en mooier te maken. “Wat mij persoonlijk altijd opvalt is de wil van Grousters om er wat van te maken. Heel veel inzet en positiviteit”, aldus CDA-raadslid Fokelien van der Meulen.

(video) Dit deden we voor Grou met het dorpsbudget

Video – Maandelijks komen er diverse aanvragen binnen van organisaties en projecten die ondersteuning vragen uit het dorpsbudget. Een commissie binnen Pleatslik Belang Grou beoordeelt deze aanvragen zeer secuur.

Om inzicht te geven welke projecten de afgelopen tijd zijn ondersteund sluiten we in dit bericht een tweetal filmpjes in van de Family Obstacle Run en de opening van het Buiten fitness Grou. Deze projecten konden op een bijdrage uit het dorpsbudget rekenen.