Bestuur

Tegearre foar Mienskip Grou in 2024

Het bestuur van Pleatslik Belang kan terugkijken op een bewogen 2023. We ondersteunden tal van projecten en hielden ons bezig met wonen, verkeer, infra- en veiligheidsvraagstukken en diverse sociale projecten.

We hielpen inwoners en organisaties uit het dorp bij de realisatie van ideeën die ten goede komen aan onze gemeenschap. We hielpen ook op momenten dat sommigen dreigden verstrikt te raken in bureaucratische webben en traden soms namens hen op als belangenbehartiger naar de gemeente en/ of andere actieve organisaties in Grou.

We waren getuige van de totstandkoming van de Doarpskoöperaasje Grou. Als Pleatslik Belang menen we, dat een goede samenwerking tussen ons, andere maatschappelijk betrokken organisaties in Grou en de DKG, in belangrijke mate bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van onze gemeenschap.

Met aanvulling van Robbie Heidema als nieuw (aspirant) bestuurslid en een aanpassing binnen het dagelijks bestuur, waarbij Martin Koning als voorzitter en Janke Sietsma als secretaris gaan fungeren, zetten we met versterkte energie de ingezette lijn door.

Naast onze speerpunten zoals wonen, leefbaarheid en veiligheid zal het onderwerp jeugd een prominente plaats in gaan nemen.  Projecten die allemaal ten goede komen aan de Grouster gemeenschap waar we gezamenlijk de schouders onder gaan zetten. “Tegearre foar de Mienskiep” is dan ook onze slogan voor dit nieuwe jaar. Haakt u als lid van Pleatslik Belang Grou ook in?