Berichten

Bestuur

Tegearre foar Mienskip Grou in 2024

Het bestuur van Pleatslik Belang kan terugkijken op een bewogen 2023. We ondersteunden tal van projecten en hielden ons bezig met wonen, verkeer, infra- en veiligheidsvraagstukken en diverse sociale projecten.

We hielpen inwoners en organisaties uit het dorp bij de realisatie van ideeën die ten goede komen aan onze gemeenschap. We hielpen ook op momenten dat sommigen dreigden verstrikt te raken in bureaucratische webben en traden soms namens hen op als belangenbehartiger naar de gemeente en/ of andere actieve organisaties in Grou.

We waren getuige van de totstandkoming van de Doarpskoöperaasje Grou. Als Pleatslik Belang menen we, dat een goede samenwerking tussen ons, andere maatschappelijk betrokken organisaties in Grou en de DKG, in belangrijke mate bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van onze gemeenschap.

Met aanvulling van Robbie Heidema als nieuw (aspirant) bestuurslid en een aanpassing binnen het dagelijks bestuur, waarbij Martin Koning als voorzitter en Janke Sietsma als secretaris gaan fungeren, zetten we met versterkte energie de ingezette lijn door.

Naast onze speerpunten zoals wonen, leefbaarheid en veiligheid zal het onderwerp jeugd een prominente plaats in gaan nemen.  Projecten die allemaal ten goede komen aan de Grouster gemeenschap waar we gezamenlijk de schouders onder gaan zetten. “Tegearre foar de Mienskiep” is dan ook onze slogan voor dit nieuwe jaar. Haakt u als lid van Pleatslik Belang Grou ook in?

Raadsleden op bezoek in Grou

Grou is een bruisend dorp met tal van activiteiten en plannen voor de toekomst. Afgelopen week liepen politieke vertegenwoordigers een rondje door het dorp met de voorzitter van Pleatslik belang Grou, Janke Sietsma en Ivo Krikke de voorzitter van Businessclub Grou.

Wethouder Evert Stellingwerf, Fokelien van der Meulen (CDA) en Lyda Veldstra (FNP) volgden de rode loper. Onderweg werd gesproken over de noodzaak van een multifunctioneel centrum en werd langs mogelijke locaties gegaan. Ander onderwerpen die ter sprake kwamen en hoog op de agenda staan in Grou zijn bijvoorbeeld de invulling van de Blikpôle bij de voormalige Groene Kruis locatie. Daarnaast zal in de toekomst een verbinding noodzakelijk zijn tussen het Halbertsma terrein en het dorp.

Janke Sietsma: “Al wandelend merken we op dat er veel enthousiasme en inzet is vanuit de Doarpskoöperaasje Grou (in oprichting) en Grou Breed om samen zorg te dragen voor een gezonde en duurzame toekomst voor Grou.” Er waren tijdens de rondgang geplande en onverwachte ontmoetingen. Van Brolsma van de Bruna tot de brouwer van Brouwerij Bjuster. Daarbij kwam het belang naar voren om Grou voor de toekomst leefbaarder en mooier te maken. “Wat mij persoonlijk altijd opvalt is de wil van Grousters om er wat van te maken. Heel veel inzet en positiviteit”, aldus CDA-raadslid Fokelien van der Meulen.

Instagram PB Grou

Volg Pleatslik Belang Grou op Instagram

Daar waar de nieuwbrief gemiddeld 1 x per maand komt, daar delen wij regelmatig wetenswaardigheden over Grou op instagram. Volg ons op het account: www.instagram.com/pleatslikbelanggrou en blijf op de hoogte wat er in Grou gebeurt.