Artikelen door Frieslandcentraal

Karavaan van de vriendschap door Grou

Simon Vuijk is met een bakfiets op pad door de Gemeente Leeuwarden in het kader van het landelijke programma: ‘Een tegen eenzaamheid.’ Iedere vrijdag van de maand fiets bezoekt hij dorpen. Hij wilde op 3 april in Grou/Friesma State langskomen. Door het coronavirus mocht dit niet doorgaan. Op 5 juni mocht de Karavaan weer van […]

Een bijenhotel, bijenlint en ander maaibeleid

“Hierbij verklaar ik dit bijenhotel voor geopend,” zo zei wethouder Bert Wassink van gemeente Leeuwarden woensdag 1 juli bij de BSO van Kinderopvang Friesland. Daar had de wethouder zojuist met Judith, Thijs en Fardau de laatste onderdelen geplaatst in een groot bijenhotel, dat getimmerd is door deze kinderen, samen met vrijwilligers. Dhr. Wassink was aanwezig […]

Hoe groot is de Voetafdruk van jou in Grou?

Ik doe mee! Met die leus werd afgelopen week in Grou de campagne gestart van de Friese Milieu Federatie om de eigen voetafdruk op de aarde in beeld te brengen. Want een kleinere voetafdruk is een grote stap vooruit. Grou doet volop mee en doet meer!  Er is voor Grou een eigen code beschikbaar bij […]