Berichten

struner

Plant Struner logeert deze week bij de Sint Piterkerk

Grou doet mee aan de week van de duurzaamheid ‘GrouBloeit’ van 3 tot en met 9 juni. Grou heeft  het ‘groene stokje’ (in de vorm van een plant) overgenomen van Wergea. Deze week logeert de plant bij de protestantse gemeente in Grou. 

Als start, om alle Grousters te verbinden, is er een actie ‘Jou it troch’ opgezet. De plant, die de naam Struner heeft gekregen, staat hierbij centraal. Struner gaat van week tot week naar een ander adres. Deze week is de Sint Piterkerk, of eigenlijk het catechisatielokaal, het logeeradres. “Er zit een vriendenboekje bij de plant waarin we de belevenissen kunnen opschrijven”, laat predikant Marije Hage weten. Ze hoopt dat de gemeenteleden een mooi bericht in het vriendenboek achterlaten. 

 

Dat de plant al het nodige beleeft staat inmiddels opgetekend in het vriendenboek. Hierbij een greep uit een aantal leuke notities van de verschillende logeeradressen waar Struner de afgelopen weken verbleef.

 

“Er vloog een voetbal vlak langs de plant” 

“De plant heeft meegekeken bij het maken van een surprise”

“Er is voor Struner gezongen”

“Er is een kerstbal in de plant gehangen”

“Struner heeft oud- en nieuw gevierd en mocht nieuwjaarsochtend heel vroeg op bed”

“Heeft een logeerpartijtje meegemaakt met heel veel vrienden en vriendinnen”

 

Komende vrijdag wordt Struner weer opgehaald door Hinke Volbeda om naar het volgende logeeradres gebracht te worden. Zo gaat het door tot in  juni wanneer er tijdens GrouBloeit week allerlei duurzame activiteiten georganiseerd gaan worden. Doe je dan ook mee! Heb je een leuk idee voor de duurzame week stuur die dan in naar groubloeit@gmail.com

Jou it troch en laat Grou bloeien

Grou – Pleatslik Belang Grou en Doarpskoöperaasje Grou namen op 25 juni 2023 het duurzaamheidsstokje over van Wergea Bloeit. Dit om de Grouster gemeenschap te inspireren tot het ontwikkelen en uitvoeren van ‘groene’ projecten.

In 2024 leidt deze uitdaging tot de Grouster week van de duurzaamheid met de naam Grou Bloeit. Daarin gaan alle projecten en behaalde resultaten aan het eind van die week gepresenteerd worden. Daarna zal de inspiratie wordt doorgegeven aan andere dorpen en steden. 

Een plant die door de Grouster gemeenschap verzorgd dient te worden, is voor het dorp het startsein van een jaar in het teken van duurzaamheid. Als eerste stap in deze missie mag iemand of een groep Grousters deze bijzondere plant verzorgen. De plant staat op dit ogenblik in de hoed van Aldemar.

Plant bezoeken bij Andreanum

Vanaf dinsdag 31 oktober 2023 is de plant onder de hoede van Bloembinderij Andreanum. Bezoekers aan de bloemist ontdekken dat onze lokale natuurvriend, Aldemar, de plant een warm hart toedraagt. Zo nodigt hij in een brief alle kinderen van Grou uit om een mooie naam voor de plant te bedenken. De ideeën kunnen t/m zaterdag 18 november worden gedeponeerd in de ideeënbus naast de plant. Wie een weekje op de plant wil passen, kan dat ook meteen aangeven. Op maandag 27  november 2023 wordt uit alle inzendingen de naam van de plant geloot evenals een ‘logeerprogramma’.

Logeerpartijtjes met het vriendenboekje

Vanaf dinsdag 28 november gaat de plant meteen uit logeren in Grou. De plant trekt, voorzien van zijn persoonlijke vriendenboekje, van adres naar adres. Op de logeeradressen worden naast informatie over verzorging persoonlijke boodschappen aan de plant bijgehouden in het vriendenboekje.

Geef de plant een naam

Wil je de plant een naam geven óf trakteren op een logeerpartijtje, dan nodigen we je van harte uit om uiterlijk zaterdag 18 november 2023 een bezoek te brengen aan de plant bij Bloembinderij Andreanum aan de Parkstraat 6 in Grou en een briefje achter te laten in de ideeënbus.