struner

Plant Struner logeert deze week bij de Sint Piterkerk

Grou doet mee aan de week van de duurzaamheid ‘GrouBloeit’ van 3 tot en met 9 juni. Grou heeft  het ‘groene stokje’ (in de vorm van een plant) overgenomen van Wergea. Deze week logeert de plant bij de protestantse gemeente in Grou. 

Als start, om alle Grousters te verbinden, is er een actie ‘Jou it troch’ opgezet. De plant, die de naam Struner heeft gekregen, staat hierbij centraal. Struner gaat van week tot week naar een ander adres. Deze week is de Sint Piterkerk, of eigenlijk het catechisatielokaal, het logeeradres. “Er zit een vriendenboekje bij de plant waarin we de belevenissen kunnen opschrijven”, laat predikant Marije Hage weten. Ze hoopt dat de gemeenteleden een mooi bericht in het vriendenboek achterlaten. 

 

Dat de plant al het nodige beleeft staat inmiddels opgetekend in het vriendenboek. Hierbij een greep uit een aantal leuke notities van de verschillende logeeradressen waar Struner de afgelopen weken verbleef.

 

“Er vloog een voetbal vlak langs de plant” 

“De plant heeft meegekeken bij het maken van een surprise”

“Er is voor Struner gezongen”

“Er is een kerstbal in de plant gehangen”

“Struner heeft oud- en nieuw gevierd en mocht nieuwjaarsochtend heel vroeg op bed”

“Heeft een logeerpartijtje meegemaakt met heel veel vrienden en vriendinnen”

 

Komende vrijdag wordt Struner weer opgehaald door Hinke Volbeda om naar het volgende logeeradres gebracht te worden. Zo gaat het door tot in  juni wanneer er tijdens GrouBloeit week allerlei duurzame activiteiten georganiseerd gaan worden. Doe je dan ook mee! Heb je een leuk idee voor de duurzame week stuur die dan in naar groubloeit@gmail.com